Duur : 5 weken, 2x per week ( minimaal vereiste MULO/LBO-C/ SMO)
Inclusief: praktijkmateriaal map(handleiding,schrijfgerei,schrijfblok)

Begrip van menselijke behoeften

Waarom is luisteren belangrijk

Geven van Feedback

Menselijke Relaties

Leerproces

Vaststellen van de behoefte voor Training

Vaststellen van trainingssessie’s

Verzorgen van Trainingen .

Leidinggevende Vaardigheden.

Vaardigheden voor trainers

Communicatievaardigheden

Presentatievaardigheden