STG. SURINAME HOSPITALITY AND TOURISM TRAINING CENTRE

A We bieden een verscheidenheid aan studieprogramma's.
Bekijk alles en kies het beste voor jou!!

Het trainen en doen trainen alsmede opleiden, zowel theoretisch als praktisch, van alle werknemers en toekomstige werknemers in de hospitality en toerisme sector, gericht op het optimaliseren van de competenties van werknemers actief in die sectoren en het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening in de ruimste zin des woord.

 Zij tracht haar doel te bereiken door:
1. Het ontwikkelen en doen ontwikkelen alsmede het verzorgen en doen verzorgen van hospitality, toerisme en aanverwante opleidingen al dan niet in samenwerking met nationale en internationale organisaties;
2. Het bevorderen en onderhouden van betrekkingen met relevante openbare en particuliere opleidingsinstituten in binnen- en buitenland;
3. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden;
4. Het op reguliere basis organiseren van seminars en workshops voor doelgroepen teneinde permanente opleiding en training te garanderen.

Het bestuur draagt zorg voor de continuïteit van het centrum en bestaat thans uit de volgende leden:

Namens het ministerie van Arbeid : dhr. Imro Smith, Voorzitter
Namens het ministerie van  HI en T: dhr. Jerry A - Kum , Ondervoorzitter tevens plaatsvervangend voorzitter
namens de ministerie van Arbeid : dhr. Dallas Bauer, Penningmeester
Namens het MINOWC : dhr. John Koorndijk, 2e Secretaris
Namens de VSB : mw. Dayenne Wielingen - Verwey, 1e Secretaris

 

De Stichting Suriname Hospitality and Tourism Training Centre (SHTTC) is in 2006 opgeleverd door inspanningen vanuit het Ministerie van Transport Communicatie en Toerisme (thans HI en T), Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (thans ministerie van Arbeid) en het Ministerie van Onderwijs (thans MINOWC) en als een van de resultaten van de Suriname Integrated Tourism Development Plan (SITDP) en gefinancierd door de Europese Unie, de sectorfonds en de Surinaamse overheid.

De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd door de overheid, vertegenwoordigd door de Ministers van TCT, ATM en MINOV en door de VSB.

Missie/Visie

Visie

Het toonaangevende toerisme trainingscentrum in Suriname te worden ten behoeve van alle actoren in de hospitality en toerisme sector.

Missie

De groeiende hospitality en toerisme sector in Suriname te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel middels trainingen en opleidingen.

 

Veel gevraagde opleidingen

Koksopleiding Niveau 2

De kok werkt in de keuken van een hotel, restaurant, eetcafé, cateringbedrijf, cruiseschip, ziekenhuis, of woon- en zorgcentrum. De student plant de dagelijkse werkzaamheden, bereidt gerechten en werkt gerechten af voor de uitgifte. De kok zorgt ervoor dat de benodigde ingrediënten en producten voorradig zijn door deze in te kopen en de geleverde ingrediënten en producten bij ontvangst te controleren en op te slaan. De kok is in staat om de werkprocessen en werkzaamheden efficiënt en effectief in te delen. 

Koksopleiding Niveau 3

De Koksopleiding niveau 3 is een vervolg van de koksopleiding niveau 2, waarbij het accent gelegd wordt op management, efficientie en effectiviteit van de processen in de keuken. Menu planning en variaties in het menu met nieuwe gerechten behoren ook tot de taken van de kok.

MBO Toerisme 

Voor de afgestudeerde van de MBO Toerisme opleiding gaat er een wereld van carrière mogelijkheden open binnen de toerisme- en de hospitality sector. De supervisor kan te werk gesteld worden binnen de touroperating, het hotelwezen, de voeding en dranken service BRANCHE en OP vakantieoorden. De opleiding is competentie gericht, waarbij er een goed balans is tussen theorie en praktijk. De competenties worden tot slot getoetst middels stages in het tweede- en het derde leerjaar.

Go to top